SilentQ, CQ Produktionsstyring, MPS, CRM, ERP, Lagerstyring, Tidsregistrering, Kasseterminal
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     


Versionsændringer i CQ!

Version

Dato

Ændringer

93.60.00 14.08.2014 Funktionalitet omkring kontrol af backup og andre filer er udvidet. Opdatering af systemet kan gennemføres ved tryk på en knap. Dvs ingen irriterende pop-up om opdateringer.
93.55.14 01.10.2013

I CQ er der nu mulighed for at lægge filer ind i en database.CQ sørger for at der ikke lægges ens filer ind, således at der er en muighed for at at få fjernet alle dobbeltgængere.CQ kan også undersøge om filerne er intakte, uden at åbne dem, ved hjælp af hashing teknik. Det vil sige at systemet kan gå gennem samtlige filer og generere et unikt udtryk for filen. Hvis filen har ændret sig, vil den gemte streng og den nygenererede streng ikke være ens og der kan tages skridt til at undersøge hvorfor - og hente backup ind (backup kontrolleres også løbende vha. denne teknik). Denne teknik er særligt interessant hvis nogle filer meget sjælden bliver brugt. En ubehagelig overraskelse kan dermed undgås når man f.eks. skal bruge en fil flere år efter at den blev skabt eller gemt.

93.52.01 29.04.2013 Spar plads på harddisken!  Ny smart pakkefunktion hvor systemet pakker (zipper) alle underfoldere i en angivet folder. De pakkede filer kan efterfølgende åbnes efter behov.
93.50.01 22.01.2013 Udvidede muligheder for at katalogisere foto. Herunder automatisk placering af foto i datorækkefølge. Fotodata trækkes automatisk fra jpg filen.
93.30.34 04.01,2012 Medarbejderkunder. Indsæt beløb på medarbejdere, der kan trækkes fra ved salg. Mail til registrerede kunder. Udskriv varer med stregkode til statusopgørelser. Prisændringer på indkøbs- og salgspriser i ny funktion med masser af muligheder.
93.24.11 06.01.2011 Se omsætning på kunderne på årsbasis så langt tilbage som ønsket ved klik på en knap. Drag and drop alle former for filer direkte ind til kunder, leverandører, medarbejdere, firma, produktionsordrer etc.
93.24.01 08.12.2010 Eksporter alle tabeller fra CQ til et Excel regneark. Brugsanvisninger udbygget. Se fulde historik bag fakturaudsendelser/rykkere ved at højreklikke på en knap.
93.24.00 23.11.2010 Nu mulighed for at indsætte forudbetalinger på kundens konto
93.23.23 19.10.2010 I dokumenter højreklik på ID for at ændre eller indføre beskrivelser af f.eks. billeder. Roter billeder.
I faktura se historik, f.eks. hvornår sidste rykker blev sendt til kunden. Indsæt bemærkninger til fakturaafsendelse.
93.22.22 30.09.2010 Dokumenter kan låses af administrator fra CQ. SilentQ kan tilbyde FTP server backup af CQ database.
93.22.10 10.08.2010 Opdatering udføres automatisk ved at trykke på en knap.
93.11.11 14.02.2010 Backup filer kan pakkes (zip) efter ønske, således at backup nu kun fylder fra 1/6 til 1/10.
Bestem selv hvilken BON printer der skal benyttes i kasseterminalen, henholdsvist restaurantdelen.
Hent lagerinformation fra FTP server på servermaskine.
Automatisk oversigt over lagerlejekunder.
Udvidet Video- og manualhjælp. 
93.07.00 20.11.2009 Nyt avanceret abonnementssystem til styring af tilbagevendende aftaler  med kunderne - abonnementer på services, tidsskrifter m.m.
Styring af salg direkte fra leverandør til kunde.
I Kasseterminalen kan der låses for prisændringer, så kun personer med særlig kode kan ændre priser.
Lagerhotel med ny feature til beregning af lagerleje og eventuelle tilknyttede processer som ompakning, filmning osv.
Rykkergebyr kan nu beregnes automatisk og tillægges den enkelte faktura.
92.88.00 23.06.2009 Nyt finansregnskabsmodul med standardkontoplan, der kan tilrettes efter egne behov. Varesalg og -køb lægges nemt i kassekladden med de kontonumre, der på forhånd er lagt på kunden / varen.
Kasseterminal: Flere samtidige handler på terminalen med "parkering" af varer. Betalingsform: Kontant, kort eller check også i samme handel. Se hvad andre kunder også købte sammen med aktuel vare. Vælg om det kun skal være muligt at ændre priser i terminalen med et særligt password.
92.77.00 04.03.2009 Udvidet styring af materialer og position.
Produktionsordren kan åbnes fra tidsregistreringsvinduet og ses på skærmen med bemærkninger. Velegnet til at sikre at alle informationer følger produktionsordren.
Opdater priserne i varelageret ved hjælp af  leverandørens Excel regneark.
Styr indkøb med en ny funktion i varelageret, der udskriver en liste over salg indenfor en given periode. Dette salg danner grundlag for nye indkøbsordrer.
Automatisk afsendelse af omsætningstal med email.
Udsendelse af nyhedsbreve til målgrupper.
I kasseterminalen er der nu en funktion til hurtigt at finde en vare: Varerne opdeles her i et hierarkisk system efter behov, således at der med få tryk kan vælges blandt tusindvis af varenumre. Funktionen er  især velegnet til varer uden stregkoder. Restaurationsmodul med udskrift af ordre til køkkenet og felt til bemærkninger om kundens ønsker. Modulet kan også benyttes i restauranter, hvor et stregkodenummer repræsenterer et bord.
Medlemskort med stregkode, hvor kundens engagement registreres på kortets kode.
92.68.12 23.06.2008 Forbedret styring af lager, materialer og position.
Produktionsordren kan nu åbnes fra tidsregistreringsvinduet og ses på skærmen med bemærkninger.
Opdater priserne i varelageret fra leverandørens Excel regneark.
Styr indkøb med en ny funktion i varelageret, der udskriver en liste over salg indenfor en given periode. Ud fra denne liste genereres nye indkøbsordre.ink. Dette starter et midlertidigt program, der danner forbindelse direkte til kundemaskinen. Både kunde og supporter kan arbejde på kundens maskine f.eks. samtidigt med en Skype opkobling.
Supporten kan gennemføres gennem firewall direkte til maskiner i et lokalt netværk. Når sessionen er færdig slettes alle benyttede programmer.
I kasseterminalen lancerer SilentQ nu en Touch Screen brugerflade.
Q-Mail er en indbygget mailserver i CQ!
Udskift varenumre til nye i hele systemet.
Nye grafiske funktioner for omsætning velegnet til oversigts rapporter.
Nye funktioner til import og opdatering af varelagerdata.
Tidsregistreringer kan overføres til historiske tabeller.
Lagertransaktioner kan overføres til historiske transaktioner.
92.60.22 22.02.2008 CQ kanCQ kan indstilles til at uploade backup til både din egen, eller SilentQ's FTP server. Upload kan ske på et forudbestemt tidspunkt eller med et bestemt tidsinterval.
CQ serverdel kan sættes til automatisk at starte efter servernedbrud og efterfølgende serveropstart.
Fakturaer kan nu overføres til historisk fakturaer, men dog stadig indgå i statistiske beregninger.
Hvis der er forskellige momssatser på varer, vises de på kassebon.
Ved kopiering af vareenheder kan der vælges mellem manuelt og automatisk varenr.
Kørebog er udvidet med mulighed for at indskrive dag- og nattakst for udeophold. 
92.58.06 15.02.2008 Isoler maskinerne i produktionsplanen for bedre overblik over belægning.
Isoler leverandør i produktionsplanen (benyttes hvor firmaet er delt op i forskellige selvstændige afdelinger).
Print eller eksporter varesalg pr. dag, uge, måned eller år i en bestemt tidsperiode. Kan også samle salget for udvalgte/alle varer for en bestemt tidsperiode.
Opdater varelageret vha. et Excel ark med nye varer og priser.
Dobbeltklik direkte i CQ for at koble på Internetkameraer, routere eller for at servicere arbejdsstationer.
Print mærkesedler med priser og stregkode direkte på bon printer. Bestil varer ved hjælp af en liste, der viser salget i en valgt periode samt den øjeblikkelige lagerbeholdning. Derved købes der kun de varer hjem, der bliver solgt!
Lynhurtig beregning af total omsætning omsætning pr. kasse og på bestemte varer, kan afsendes som Email.
Automatisk udskrift af tilgodeseddel, der efterfølgende kan benyttes som betaling.
I kasseterminalen kan det nu vælges at følge med i dags-, uge eller månedsomsætningen og evt. sammenligne med ønsket mål.
92.54.03 04.07.2007 I tidszoner kan der nu kopieres enkelte poster såvel som hele opsætninger til bestemte grupper.
Vores manualer, danske og engelske kan nu hentes her på siden. Der vil blive tilføjet flere efterhånden som de produceres.
92.54.00 20.06.2007 Større tekst i tidsregistreringsvinduet -> brug musen rullehjul.
Manuelt varenr. kan nu også benyttes ved varekopiering.
Hvis arbejdsstaionen ikke har installeret et postprogram, kan CQ´s nye enkle mail-program benyttes.
Landekoder ligger nu lokalt på den enkelte maskine for hurtigere opstart af vinduer.
Skift brugersprog uden at gå ud af programmet.
Varelager udvidet med ekstra gruppebetegnelse.
Læg nye ikke-tidsrelaterede enheder ind i kasseterminal efter at tiden er startet.
92.53.18 10.06.2007 Se grafiske symboler for hvilke produktionsordrer, der er påbegyndt samt grøn farve for arbejdsprocesserne efterhånden som de bliver færdige med dem i produktionen.
Øg beregningshastigheden på produktionsplanen ved kun at beregne på de produktionsordrer, der skal igangsættes i den nærmeste tid.

Flere momssatser printes nu automatisk på faktura og bon.
92.53.06 17.05.2007 Hastighed på beregning af varelager med styklister er øget betragteligt, således at eks. en stykliste på 100 sider, kan beregnes lokalt på under 1 minut.

Når der søges efter en person eller et telefonnummer i kundedatabasen, søges der også blandt "skjulte" attention personer.

Der kan nu føres journal på både kunder og leverandører.

CQ kan vise salget på de mest solgte varer i lageret.
CQ kan vise salget at de mindst solgte varer i lageret.
Se udviklingen (eller afviklingen) af salget på den enkelte vare.

Øg eller sænk priser på valgte varer med selvvalgte procentsatser.

Udskrift af kaoslagerpositioner med indhold af varenumre - eller hvilke forskellige kaoslagerpositioner en vare befinder sig på.

Beregning af hvad det koster at have varerne på lageret.

Opbyg selv  vare-labels ved hjælp af CQ´s egen rapport generator.

Alternativ leveringsadresse i faktura også.

Returbetaling der tager hensyn til de møntenheder der eksisterer for valutaen.

CQ er nu 80% oversat til engelsk. Bruger sprog kan vælges individuelt for hver person.

Q-mail, et integreret mailprogram til maskiner, der ikke har installeret Outlook.

Ved kopiering af varenumre er det nu muligt at indsætte det nye varenummer manuelt.

Indsæt en periodes salg som minimumslager således at lageret er fyldt op til en lignende periode.

Der kan nu kobles direkte fra CQ til kameraer, routere og andre maskiner. Gemmer passwords og kryptiserede opkoblingsalgoritmer.

Sæt CQ til automatisk at starte op i backupmode, hvis en maskiner har været gået ned.

Bestem selv om CQ skal trykke firmainformationer i toppen eller bunden, eller ingen af stederne på udskrifter. Benyttes hvor det ønskes at benytte fortrykt papir.

I Q-variant kan rækkefølgen regenereres, således at der kan skydes ekstra vareenheder ind.

Beregning af en enkelt vare går nu helt i bund i styklisterne for at sikre den rigtige pris. Dette skete tidligere kun når hele varelageret blev beregnet.

Udvidede funktioner i automatiske funktioner for trådløs scanner.

I tilbud kan der nu indsættes filtre på debitor, varenumre, sælger samt et datointerval. Et tilbud kan kopieres og der kan indsættes en anden kunde.
92.27.00 11.11.2006 Varenummeret er nu udvidet til at kunne indeholde 20 karakterer. Hermed skulle de fleste varenummersystemer kunne importeres til CQ!

Leveringsadresse kan nu også benyttes som faktureringsadresse.

Varelagertabellen kan opdateres fra en ekstern varelagertabel. Dette har især betydning for butikker, der benytter sig af samme varespecifikationer, men separate varelagre i de enkelte butikker.
Systemet fungere ved at varelageret opbygges og vedligeholdes centralt.
De decentrale enheder kan efterfølgende hente informationerne, både fra det lokale netværk og SilentQ FTP server på internettet. Mht. det sidste kan varelageret dermed styres overalt i verden, hvor der er installeret internet.

I butikker er det nu muligt at adskille den der sælger varen og den der modtager betalingen (til statistiske formål.)

Komme/gå tider kan nu udskrives i tidszoner, således at forskellige taksttidspunkter kan defineres og benyttes til lønudbetalinger.

En vare kan markeres som serienummervare og dermed følges til bunds i f.eks. styklister og faktura.

Udtræk af statistik for varelagersalg i en bestem periode relateret til den samme periode året før.

Markeringsfelter kan låses således at et uheldigt klik ikke umiddelbart forårsager ændringer i feltet.

Vi kan nu tilbyde vores kunder backup på vores FTP server, således at data kommer ud af huset.
Denne mulighed, bliver senere udvidet til en automatisk funktion hvor data vil blive kontrolleret for tilstedeværelse og fejl på selve FTP serveren.

Indsæt en bestemt vareenhed i produktionsstyklister for alle markerede varer.
Indsæt en bestemt vareenhed i salgsstyklisterne for alle markerede varer.

Beregn hvor meget det har kostet at have bestemte varer liggende på lageret.

Se lagerbeholdningen på et bestemt tidligere tidspunkt.

Print lagerstatus uden 0 beholdninger, med 0 beholdninger og under minimums beholdning.

Søg og erstat bogstaver i varelagerteksterne.

Isolér en bestemt leverandør i varelageret.

Benyt CQ og en printer til at printe labels på vareenhederne. Scan varenummeret på varen ind -- bestem antal labels -- og print - lynhurtigt og uden fejl.

Print markerede vareenheder med betegnelse og store stregkoder.

Modposter i kasseterminalen i stedet for at slette evt. fejlindtastninger. Kan også benyttes til at undgå snyderi!

Kasseterminalnavn indsættes nu i faktura til statisktiske formål.

Hvis en kunde abonnerer på et bestemt produkt fra virksomheden med bestemte terminer, kan CQ nu styre det og automatisk generere fakturaer og beregne næste betalingsdag.

For servicevirksomheder er der nu mulighed for at indskrive tjenesteydelser og få beregnet og udskrevet prisen som bilag til fakturaen.
Hvis eks. en kunde ringer for at få support, kan et ur startes og når supporten er overstået, stoppes det igen og prisen beregnes.

Kunder kan nu bearbejdes vha. markeringer på den enkelte kunde.

Rækkefølgen i salgsordrer kan nu tilpasses frit.

I salgsordrer kan der nu åbnes et overbliksvindue med kun én samlet salgsordre på hver linie. Der er mulighed for at se en enkelt kundes samlede ordre eller en salgsordres enkelte poster.

Funktionaliteten med trådløs håndscanner er forbedret således, at der kan tælles op fra flere separate lagerpositioner med de samme vareenheder.
92.06.52 08.05.2006 Hurtig indsættelse af en vare i produktionsstyklisten på alle markerede varer.

Når CQ åbner bliver brugeren mindet om både opgaver brugeren er ansvarlig for - og de opgaver brugeren personligt skal udføre.

Læg en kundegruppe fra CQ direkte over i Outlook.

Beregning af antal fakturaer og gennemsnitssalg pr. faktura inden for en periode. Der kan filtreres på kunde, varenr, lev.nr, medarbejder, salgsnr, fakturanr og varegruppenr.

Indsæt yndlingstjeneste (f.eks. Google eller De Gule Sider) i kundedetaljer og åbn tjenesten direkte (Klippebordet indeholder firmanavnet).

Udskriv kasseopgørelse med angivelse af antal mønter og sedler.

De enkelte arbejdsstationer kan nu opdatere sig selv automatisk! En stor hjælp, hvor der er mange arbejdsstationer!

I kasseterminal K4 kan systemet sættes op til, at der skal indsættes password ved hver handel.

Oversigtsvindue med salgsordrer, hvor hver salgsordre kun optræder med 1 linie. Dobbeltklik for at sætte filtrene i salgsordrer.

Beregning af produktionsplan hurtigere.

Når produktionsordren er færdig kan der vælges at trække materialer svarende til den oprindelige produktionsordre eller svarende til det faktisk producerede antal.

Individuel opsætning af CQ´s hukommelsesforbrug for at forøge maskinens hastighed.

Dobbeltklik på leverandør i varelagere for isolere leverandørens varer.
Dobbeltklik på søgeord i varelager for at isolere varer med søgeordet.

Marker varer i tidligere tilbud, så de kan benyttes i nye.
 
90.68.01 26.10.2005 Nu hurtigere og enklere at plukke, flytte og tælle lager op til status. Scan ind og placer håndterminalen i dockingstationen for at indsætte data i lageret.
Hurtigvalg i kasseterminal 3. Placer de mest solgte enheder i hurtigvalg og vælg med mellemrumstasten. Ny enkel betjening af kasse 3 med brug af kun en knap.
Se hvad det koster at lagerføre varerne. Velegnet til lagerhoteller. Udskriv oversigt over kaoslagerbeholdning.
Sælg tidsbetinget ophold direkte i kasseterminal 3 og definer selv periodetidsbetaling. Velegnet til legeland, hoteller og lignende...
Ny prisbillig håndscanner Heron 150, der selv genkender stregkode på op til 20cm afstand.
Print kaoslageroversigt. Se de kurver over de mest solgte varer mht. antal og mht. priser. Se udvikling i salg på en vare pr. år, måned eller uge.
Print varesikringslabel eller alm. label enkeltvis fra ruller med Meto mn-4 eller tm60 labelprintere..
Indsæt enhed, lageropbevaringspris og antal i kolli i markerede varer.
90.28.00 21.07.2005 Indsæt og rediger ugeplan for medarbejder i medarbejderkalender, nu helt ned til at den kun er aktiv en enkelt dag.
Udskrift af prislabels med stregkode udskrives i vilkårligt antal.
Personlige farver huskes nu overalt.
Rettelse i datosætning i lagerstatistik.
Medarbejderkartotek åbnes automatisk ved åbning af kasseterminal.
90.22.00 29.06.2005 Summation af netto- og bruttovægt på faktura og følgeseddel.
Når kundedetaljevinduets størrelse ændres, ændres fritekstfelternes størrelse.
90.17.04 28.06.2005 Indkøbsordrer der er oprettet som følge af - og i salgsordremodulet relaterer nu indkøbsordre med salgsordren.
Print leverandørliste med relevante informationer.
Read-Only indført i personlige kalender og firmakalender
Tæl mønter og sedler op i kasseopgørelsen. Indsæt antallet af de enkelte mønt- og seddelenheder og få sammentællingen på skærmen.
90.17.03 20.06.2005 Ved beregning af vareindkøb kan materialebehovet nu skilles ad i behov som følge af tilbud, salgsordrer, produktionsordrer og minimumbeholdning!
Bestem selv hvad der skal stå i topbjælken af hvert CQ program, der kører på maskinen. Benyttes bl.a. når man ønsker at kunne starte flere kasseterminaler op på den samme maskine og kunne skelne dem fra hinanden på skærmens bundlinie. (Flere kasseterminaler startes eks. op når en kasse skal sættes i bero, mens eks. en pris skal findes. Derved kan kundebehandlingen fortsætte.)
Benyttes også i den almindelige brug af CQ, hvor mange forskellige transaktioner køres på samme tid.
I afsendelse og færdigmelding ses nu også lagerbeholdningen. Benyttes specielt, hvis det ønskes at afsende færdige produktionsordrer, så snart varen er indsat på lageret.
Uhensigtsmæssig visning af de sidste registrerede tider i tidsregistreringsvinduet rettet.
90.14.03 14.06.2005 Rettelser i den nye kontantkasseterminal hvor udenlandsk valuta nu udskilles ved kasseopgørelsen. Bestem om valuta og betalingsform skal stilles tilbage til standard efter HVER transaktion. Ved tabelsortering ses nu hvilken kolonne, der er sorteret efter og om det er stigende eller faldende.
90.13.03 10.06.2005 Prisberegning udvidet med valgmulighed for at beregne salgspriser til kostpris + % satser angivet under setup. Ved kolonneindeksering vises sorteringsrækkefølge med pil og fed skrift i kolonnehovedet.
90.13.02 06.06.2005 Bibehold afsendelsesdato hvis kunde allerede tidligere har fået faktura tilsendt. Udskrift til bonprinter kan vise evt. rabat. Priser med moms i varedetaljer. Husk optionsvalg i Kontantkasse. Kasseterminaler markerer faktura som afsendt ved kontanthandel og forudbetaling. Mulighed for markering (stregkodescanning) af medarbejder ved hver transaktion ved kasseterminalen. Returbeløb ved kasseterminal i national valuta.
90.13.01 27.05.2005 Varelager, tidligere kostpriser bevares nu efter beregning af ny kostpris. Indsæt eventuelt også en "reference kostpris" i varelageret.
Ved beregninger af varelagerpriser kan beregningerne kontrolleres grafisk. Vælg hvor stor afvigelsen skal være før den vises.
90.12.01 22.05.2005 Udskrift til bonprinter fra kontant-kasseterminal.
Forbedret metode til at fjerne uønskede produktionstidsregistreringer i system --> info/func..
Stregkodeindlæsninger på produktionsordrer kontrolleres ved tidsregistrering.
90.10.01 09.05.2005 Valgfrit om varenummeret eller varenummer 2 skal benyttes ved kasseterminalen.
Benyttes når man ønsker at bruge leverandørens stregkode ved kasseterminalsalg.
Hjælpefunktioner i varelager: Overfør varenr. til varenr.2 hvor varenr.2 ikke findes eller overfør varenr. ubetinget til varenr2.
I produktionstidsregistrering kan gengangere i tidsregistreringer fjernes.
90.10.00 02.05.2005 "Tidligere varemodtagelser" forbedret! Indsæt pris, betalingsdato, betalt dato og fakturanummer og overfør til eksternt regnskab eller CQ.
Få overblik over hvilke varer - Hvem der har bestilt, leverandører og datointervaller med ny filterfunktion.
Beregn med et klik ubetalte regninger og vis hvilke betalingsdatoer, der er overskredet. Opdateringen kræver databaseopdatering!
90.07.00 14.04.2005 Erstat en ressource med en anden overalt i standard ressourcerne. Indsæt en ressource overalt, hvor en bestemt anden ressource allerede indgår. Fjern en ressource fra ressourcerne.
90.04.00 12.04.2005 Ny Beta-version af fakturadel (den gamle kan stadig benyttes) med lettere adgang til mange funktioner. Overfør vilkårlig antal fakturaposter til 1 post i regnskab. Sumkonti i regnskabsdel kan opbygges fra vilkårlige konti.
Billede på produktionsordre, til lettere genkendelse af produktionsemne.
Rettelse i produktionsplan, når der indsættes "tidligste startdato".
90.00.00 11.03-2005 Microsoft Visual FoxPro´s database version er nu opdateret til version 9. Kræver installation vha. setup.exe. Hent og læs brugsanvisningen før installationen.
"Brandsluknings-ugeplan" for ressource kan nu indsættes i produktionsplanen med få klik på musen.
Gantt chart kan trækkes til vilkårlig størrelse.
Produktions- og indkøbsbehov beregnes nu kun, når der klikkes på "regnemaskinen". Derved tages der hensyn til meget store behovstabeller.
Søgning efter varenr. i behovstabel.
80.69.01 16.02.2005 EAN numre i kundestamdata og EAN numre på udskrifter.
Automatiks generering af farver til produktionsplanens gantt chart ved oprettelse af ny produktionsordre.
Grafisk visning af varesalg fordelt på den enkelte vare eller gruppe, periode og/eller kunde.
80.68.01 14.02.2005 Søg i Q-Variant struktur og tekst med søgetekst eller sætning.
Rettelse ved faxudskrift af afsendte tilbud.
Hastighed på stregkodeindlæsning ved kasseterminal øget.
Mulige arbejdsprocesser ved kasseterminal øget fra 60 til 200.
Rettelse af tekstpositionering i leverandøroversigt.
80.65.01 02.02.2005 Se igangværende produktionsordrer på de vareenheder kunden har bestilt.
Udvidet statistik på salg, tidligere salg og tab. Filtrer på dato, vare, varegruppe, kunde, kundegruppe og landekode. Se dækningsbidraget på varegrupper og hver enkelt vare. Varesalg og dækningsbidrag på kundegrupper og enkeltkunder.
80.64.01 17.01.2005 Erstat en ressource med en anden i alle arbejdsprocesser.
Det er ikke altid nok at vide hvor mange meter, der ligger på lageret af f.eks. stænger. Ny materialestyringsfunktion i CQ gør det nu muligt præcist at se hvor meget der er tilbage på hver enkelt stang! Funktionen kan benyttes til alle former for enhedsberegning, som nævnt stangmateriale, men også plader, tæpper, tekstiler, reb, farveserier, ledninger osv. osv.
Udvidet funktionalitet i salgsordrefiltrene.
Rettelse i beregning af produktionsminutter i produktionsstyklisten, når alle mulige ressourcer er opgivet..
I kasseterminalen kan der nu indsættes tekst og rekvisitionsnummer i forbindelse med faktura. Derudover kan der samme sted udskrives følgeseddel.
"Lukkede" arbejdsprocesser kan nu genåbnes, så de bliver præsenteret ved tidsregistreringen igen.
80.54.00 06.01.2005 Opdateringen kræver databaseopdatering.
Nu mulighed for at skrive bemærkninger til produktionsordren ved tidsregistreringen. Benyttes f.eks. hvor medarbejderen ved tidsregistrering får tilbudt et stykke arbejde, hvor der mangler materialer. Medarbejderen noterer det som en bemærkning til produktionsordren, således at andre, der får tilbudt det samme arbejde, med det samme kan vælge noget andet i tidsregistreringen.
I indkøbsstyringen kan nu genereres en "behovstabel", der simulerer alle hændelser i produktion salg og indkøb. Den enkelte vare kan følges tidsmæssigt således, at når der opstår fremtidige mangler, bliver tallene røde.
80.51.00 04.01.2005 Marker varer så kundens rabat ingen indflydelse får på prisen - f.eks. ved fragt. Rettelse: Fakturaudskrift med decimaler, selv om prisen er et lige tal.
Leverandørvarenummer kan vælges indsat på udskrifter med girokort indsat.
80.44.01 28.12.2004 Øget hastighed ved åbning af tabeller. "Røde ugeplaner" ved medarbejderne hvis ugeplanen ikke eksisterer blandt ugeplanerne. Beregning i produktionsplaner rettet. Tekst til kunden kan nu også skrives ud på følgesedlen. Til- eller fravalg af interne tekster ved udskrift af produktionsordrer.
Ved lageroptælling kan det vælges at indsætte optællingstidspunkt selv om lagerbeholdningen stemte, for at markere at en vare er talt op.
80.42.01 06.12.2004 I produktionsplanens gantt chart indsættes nu en "sort" time hvor den enkelte arbejdsprocestid overskrides.
Ved udskrivning af label l7651 kan der nu vælges hvilken label, der skal startes med, således at labelarket kan udnyttes fuldt ud.
Individuel tilpasning af font, fontstørrelse, fed eller italic i alle tabeller ved at trykke "Shift" og klikke på tabelfeltet øverst til venstre.
Bestem selv farver i kasseterminalen og tidsregistrering ved at højreklikke på farvefladerne og vælge den ønskede farve. Specielt velegnet til skærme med "svage" farver. Når der dobbeltklikkes på farvefladerne indsættes originalfarverne igen.
Ved højreklik på tabelkolonner og efterfølgende indsættelse af søgeord, kan søgeordet nu afsluttes med "*" for at søge efter det nøjagtige udtryk.
Søgning med "123*" medfører at præcist "123" findes. Søgning med "123", finder f.eks. også "123456".
80.42.00 22.11.2004 Se direkte i varelageret om varen er registreret i Q-Variant. Hvis en vare er registreret eller oprettet i Q-Variant, vil den kunne findes blandt f.eks. 160.000 enheder med 4 klik. Derfor er det vigtigt at kunne kontrollere, om varen er registreret i Q-Variant.

"Luk af" for beregninger af varens pris ud fra styklisten, ved at markere den som halvfabrikata. Så længe en vares stykliste ikke er helt færdig, kan styklisten "sættes ud af kraft", ved at markere varen som halvfabrikata.

Arranger produktionsordrerne vha. den bekræftede leveringsdato.
Benyttes når det ønskes, at en produktionsordre skal "hastes" gennem systemet.

Fjern en "forældet" arbejdsproces overalt hvor den indgår i produktionsstyklisterne.

Filtrer på leverandørerne i produktionsplanen. Når virksomheden arbejder med uafhængige virksomheder, men samlet produktionsplan, kan produktionsplanen udskrives for hver enkelt virksomhed.
 
Indsæt Q-Variant's strukturerede tekst i salgsbeskrivelsen. Q-Variant's hierarkiske tekst, der giver en logisk forklaring på varens observans, kan nu "efterindsættes" i Q-Variant.
80.39.00 27.10.2004 Der er penge at spare ved at oprette samarbejdsaftale med en bank i kundens oprindelsesland. Hvis en udenlandsk kunde skal overføre penge til en dansk bank koster det mere, end hvis kunden overfører beløbet til en national bank.
I CQ er det nu muligt at indsætte forskellige bankinformationer i relation til landekoden, således at udenlandske kunder automatisk får de finansmæssige informationer, der er knyttet til deres land.

Skriv kundenummer direkte ind i tilbud, salgsordrer og kasseterminal og tryk ENTER for at hente kundeinformationer.

I kasseterminalen vises nu TILGÆNGELIG varebeholdning i stedet for lagerbeholdningen. Dvs. at salgsordrer, igangværende produktionsordrer og indkøb tages med i beregningen!
Kasseopgørelse kan nu valgfrit printes med alle dagens transaktioner eller blot kasseopgørelsen.

Historikken i tidligere afgivne tilbud bibeholdes nu indtil tilbuddene slettes manuelt.

Fejl ved højreklik på produktionsordrenummer i "tidligere produktionsordre" rettet.
80.34.00 18.10.2004 Manuelt indsatte startdatoer i produktionsordre kan nu bibeholdes ved genberegning af produktionsplan.
Marker frasamlede salgsvarer i salgsordrevinduet.
Q-Variant kan benyttes direkte fra produktionsstyklisten, hvor det hentede materiale indsættes umiddelbart efter det valgte. Specielt velegnet til opbygning af produktionsstykliste ud fra en kendt liste eller skabelon til styklisten.
Tilføj yderligere bemærkninger til produktionsordren i både produktionsordrer og tidligere produktionsordrer.
Nu også billeder i produktionsstyklisten, bl.a. til brug for fremstillingsinstruktioner og materialegenkendelse.
Send tilbud, salgsordre og faktura med E-mail vedhæftet PDF fil.
Overfør alle fakturaposter til 1 post i regnskab.
Efterindsæt alternativ leveringsadresser i faktura.
Send samlet betalingsoversigt til kunder.
Indsæt leverandørernes forskellige priser og betingelser i hver varenr.
80.24.00 27.09.2004 Eksempelvist 85 aktive produktionsordrer beregnes nu på under 4 minutter.
Øg eller sænk priser på udvalgte varer med procentsats og selvvalgt afrunding.
Hvis der mangler fortrykt firmapapir, kan CQ standard formularer benyttes.
80.18.00 23.09.2004 Opbyg produktionsstyklisten direkte fra Q-Variant. Dermed er problemet med de utallige variansmuligheder, et kundespecificeret produkt kan have, løst!
80.12.02 26.08.2004 Produktionsordrenumre kan ændres i lukkede salgsordrer.
Hjælpefil opdateret.
80.12.01 22.08.2004 Bestem om der skal være leverandørvarenummer og/eller lagerposition på udskrifter. Kreditnota på den enkelte post i faktura.
Fra kasseterminal mulighed for at indsætte giroinformation på faktura.
Søg og sorter på lagerpositionen og udskriv i lagerpositionsrækkefølge.
80.09.01
80.0.110
19.08.2004 Produktionsordreprocesser / produktionsordreplukliste nu også uden stregkoder, der kan følge produktionsordrerne.
Returvare på den enkelte fakturapost. Hurtigere systemopstart. 
A'contobetaling med i filen til eksternt bogholderi. 
Varetræk forbedret således, at det sammen med kaoslageret giver mulighed for at holde styr på eksterne montørers lager, samt at montørerne selv kan indsætte deres informationer ved hjælp af kasseterminalen.
80.08.01 17.08.2004 CQ kan nu installeres vilkårligt mange gange på den samme PC, alle med adgang til den samme database.
Det giver mulighed for at skifte hurtigt mellem funktionerne i CQ, samt bibeholde kontinuiteten i arbejdsopgaverne.
Hvis en kopi af CQ står på kundedatabasen og en anden benyttes til det arbejde man er i gang med, kan man eks. ved opringning fra en kunde hurtigt bringe kundedatabasen op på skærmen. Når man er færdig med kunden, klikkes arbejdskærmen igen op og man kan fortsætte hvor man slap, da kunden ringede.
Der er ikke ekstra licensforpligtelser eller udgifter knyttet til denne mulighed! Der kan installeres lige så mange kopier, der er behov for, på den samme arbejdsstation.
Forklaringen på, hvordan der kan installeres flere kopier på en arbejdsstation, findes i hjælpeteksten, der fås frem ved at klikke på spørgsmålstegnet i hovedmenuen.
Q-Variant indeholder nu endnu flere informationer om de varer, Q-variant  registrerer. Det betyder i praksis, at endnu flere varelageropslag kan ske i Q-Variant og dermed af endnu flere, selv uden viden om søgning i varelagerdatabasen. 
80.07.00 11.08.2004 Faktura tilretninger. Hjælpefil opdateret. Kunde-stamdatablad kan nu åbnes fra Q-Rapport.
80.02.00 02.08.2004 Rettelser i kasseterminal for vilkårligt mange kasseterminaler i gang samtidigt.
Desuden rettelser mht. kredit, bestilling og a'conto betalinger.
Første trin mht. til frit sprogvalg på brugerfladen gennemført.
80.00.00 28.07.2004 Denne opdatering er med mange nye features og tillægsmoduler - meget anbefalelsesværdig!
For at sikre data optimalt, kan brugere nu sættes op til kun at kunne søge og læse data uden skrive- eller ændringsmuligheder. 
Kaoslager med mulighed for at anbringe den samme vare forskellige steder på lageret med fuld kontrol over, hvor meget der er hvor!
Kasseterminal, fuld funktionsdygtig med kontant betaling, betaling a'conto, bestilling, bestilling a'conto osv. Kasseopgørelse opdelt efter betalingsmåde. Kasseterminalen er fuldt funktionsdygtig med touch-screen skærm. (Kan også bruges af salgsafdelingen!)
Varetræk med adgang til alle søgefunktioner og filtre for hurtig søgning i felter og fritekst.
Hjælpetekst opdateret.
72.16.01 16.07.2004 Salgsordrefiltre forbedret. Åbn vinduer til fuld størrelse med 1 klik. Print faktura direkte fra salgsordrer. Saml fakturaposter til 1 post i regnskab. Hjælpefil opdateret.
72.09.01 07.07.2004 Q-Variant udvidet med direkte Internet opkobling til leverandørens hjemmeside. Desuden billede af varen, hvis det forefindes. Klik og træk billedet til ønsket position og forstør med musehjulet. A'conto betaling i fakturering samt moms og energiafgifter i EU og andre lande.
72.05.01 29.06.2004 Automatisk indstilling af kolonnebredde i tabeller kan vælges. Særligt velegnet når indholdet af en kolonne varierer.
Send kundeinformationer til 3.dje part med alle tilgængelige informationer.
Pris på vare + salgsstykliste beregnes ved opslag på salgsstyklisten.
72.03.01 22.06.2004 Alle enheder i Q-Variant kan indsættes i produktions- og salgsstyklister direkte. Dette er specielt velegnet ved oprettelse af salgsordreproduktioner eller projekter.
72.01.01 16.06.2004 Q-Rapport med grafer. Virksomheden får med et klik på en knap et grafisk overblik over f.eks. fejlrapporter og dermed mulighed for at sætte ind, hvor det er nødvendigt. Grafikken kan vises i bestemte tidsintervaller, for en bestemt kunde, medarbejder, leverandør, en bestemt vare, modtageren, den ansvarlige- og udførende person..
72.00.00 07.06.2004 Dokumenter tilknyttet tilbuddet følger sagen hele vejen til afsluttet salg. Tidsregistrering på PC brugeren kan kobles til automatisk. Weblog statistik tilføjet kurver for besøg på den enkelte side. Kasseterminal tilføjet røde tal og lyd ved "for meget" rabat.
71.42.01 Vilkårligt mange arbejdsprocesser på samme tid. Fordelingsnøgle er nominel tid. Specielt egnet når arbejdsprocesser på forskellige produktionsordrer ønskes udført samlet for derved at opnå masseproduktionens fordele ved salgsordreproduktion.
71.39.01 27.05.2004 Vilkårligt mange kontaktpersoner i kunder og leverandører.
Varenr. 2's feltstørrelse udvidet. Adgang til Q-Variant fra salgsstyklisten. Åbning af dokumenter tilknyttet  salgsstyklistens enheder.
Kopiering af salg- og produktionsvarer med kopi af gamle styklister, til nye varenumre i styklisterne, kopi af gamle dokumenter til nye dokumenter med samme indhold, således at der kan rettes i de nye styklister og dokumenter uden at ændre originalerne. Det betyder 100% udnyttelse af styklisterne. (6.16.351)
71.35.01 24.05.2004 Grafer i kundebetalinger, der giver et lynhurtigt overblik over salg fordelt på sælgere og salg fordelt på kunder i valgfri tidsintervaller.
Grafer i tidsregistrering. Afvigelser ses let og et højreklik bringer tallene bag grafikken frem. Udvidet information i produktionsstyklisten.
Med denne version introducerer vi samtidig en kasseterminal, der gør CQ aktuel i forbindelse med f.eks. kontanthandel i alle former for butikker.
71.30.01 07.05.2004 Når der sendes E-Mail direkte fra CQ gemmes E-mailteksten og kan derfor genbruges. Indbygget søgefunktion i tidligere tekster.
Prøveprint af girokort til godkendelsesinstans kan nu printes.
71.29.01 05.05.2004 Menu adgangsrettigheder opdateret. Hjælpefil opdateret.
71.29.00 03.05.2004 Nu muligt at indsætte fast pris i arbejdsprocesser således at arbejdsprocessen indgår med en tid i produktionsplanen, samtidig med at den har en fast pris. Dette benyttes specielt i situationer, hvor en maskine afregnes med pris pr. operation og ikke den tid, den er i drift.
Produktionsordrer kan nu udprintes med arbejdsprocesser alene. Medarbejderne benytter derefter stregkodescanneren til at logge sig ind på den produktionsordre, der er mest hensigtsmæssig.
I produktionsstyklisten er der udvidet med beregninger af dækningsbidrag, materialepris og arbejdsløn på produktionsordren.
71.26.00 27.04.2004 Systemhastigheden kan kontrolleres af systemoperatøren for hver enkelt funktion. Hjælpetekst til dette punkt findes under "Statistik hastighed".
Kontivinduet åbnet direkte fra kundedetaljen gav fejl ved oprettelse af ny konto, rettet.
I Q-Variant kan varens interne tekst og salgsbeskrivelsen nu ses vha. et højreklik på felterne.
71.22.02 21.04.2004 Opdatering med udvidede kontrolfunktioner under processen.
Firmaer med egen WebServer, kan benytte CQ til at hente informationerne fra serveren til statistisk behandling.
71.19.02 19.04.2004 Opstartshastighed øget. Q-Variant og backup hjælpetekst udvidet.
71.19.00 15.04.2004 Automatisk backup nu med valg mellem 1 gang i døgnet og helt ned til hver time!
Sker der en fejl i firmaets computersystem kan data dermed rekonstrueres til situationen inden for den sidste time.
(CQ gennemfører backup samtidig med at systemet bruges normalt af vilkårligt mange brugere.)
71.17.00 13.04.2004 Mindre programrettelser. Hjælpefil opdateret.
71.16.00 12.04.2004 Forespørgsler til underleverandører kan tilknyttes en produktionsvare. Dokumentation følger "sagen" fra forespørgsel til varemodtagelse. Specielt vil E-mail med automatisk vedhæftet dokumentation kunne gennemføres hurtigt og nøjagtigt. Historikken bevares dermed også automatisk
71.06.00 06.04.2004 Modul kan nu fås til overførsel af vare- og prisinformationer fra CQ til web-shop! -> Ikke mere dobbeltadministration!
Forespørgselsmodul til underleverandører, hvoraf der også fremgår den vare i produktionsordren, hvor materialerne skal benyttes.
Udvidede økonomiberegninger opdelt på vare/kunde/datointerval.
71.02.04 23.03.2004 Faktureringsdel tilføjet muligheder for ekstra print af følgeseddel og fakturakopi. Mindre fejl i varelagerets dokumenttilknytning rettet.
71.02.03 20.03.2004 Øget hastighed på tidsregistreringsberegning. Tidsregistreringsvinduet er nu kun begrænset af skærmstørrelse.
71.01.01 16.03.2004 Elektroniske "gule sedler" indført. Ved at trykke ALT+j overalt i systemet, åbnes et "journalvindue", hvor notater kan indføjes. 
Der kan nu også sorteres på søgeord i varelageret, hvilket giver en yderligere mulighed for hurtigt at søge og "bladre i varelageret.
70.29.02 14.03.2004 Alle tabelindstillinger som kolonnebredde, kolonneposition, sortering og sidste post huskes ved genopslag. Rapport efter generering af produktionsordre, således at forhold, der har gjort sig gældende ved beregningerne ses med et højreklik.
70.26.00 12.03.2004 Returvarer, udskrift af kreditnota og indeksering gjort lettere. Hjælpefil opdateret.
Q-Rapport vindue ændret for bedre overblik og mulighed for ekspandering af hele vinduet
70.25.00 11.03.2004 CQ kan nu skrive hele girokortet ud med al grafik og alle informationer. Vi har bestilt en stor portion perforeret giroblanketpapir, som vi vil kunne levere i løbet af uge 12. Hvis du er interesseret så ring og lad os tale om de nærmere omstændigheder!
Udvidede eksportfunktioner. Eksporter fra CQ og importer til kundegruppe i CQ.
70.22.04 08.03.2004 Åbning af aktive tilbud og salgsordrer direkte fra CRM modul.
70.22.03 04.03.2004 Rapporter rettet til med leveringsdato på varelinie, således at der i tilbud og ordrer kan være forskellig leveringsdato på hver enkel post. Sortering på kunder der skal have udsendt faktura.
Fejl i vindue der samler markerede varer rettet! Erstattet CTRL-S og CTRL-Q med knapper i Q-variant pga. interaktion mellem Windows og CQ.
70.22.02 03.03.2004 Tids-overskridelser på ikke færdigmeldte arbejdsprocesser i produktionsplan, markeres i gantt chart. Udvidede funktioner i Komme/Gå tidsregistrering, så det eks. er muligt at vise en medarbejders komme eller gå registreringer i et vilkårligt tidsinterval på dagen, et vilkårligt år, måned, uge eller dag.
70.22.01 02.03.2004 Rabat%, rabatbeløb eller rabatvariabler beregnet fra salgspris. Frasamlingsliste og følgeseddel fra afsendelse/færdigmelding.
Systemoperatør kan teste og reparere tabeller før programstart.
70.13.01 22.02.2004 I Q-Variant kan enheder i strukturen kopieres til andre steder sammen med hele den underliggende struktur. Det er specielt gavnligt hvor den samme struktur går igen i understrukturer. Enklere at markere Q-Variant enheder til flytning. Mindre fejl ved masseudprintning af A4 konvolutter rettet. Fejl ved visning af besked til medarbejder ved tidsregistrering rettet.
70.11.00 17.02.2004 Produktionsordrer kan sættes i bero. Af produktionsordrevinduet fremgår grafisk produktionsordrenes status: "Ikke startet", "I gang", "Midlertidigt stoppet" og "Afsluttet". Alle tidsregistrerings relaterede vinduer kan tilpasses skærmstørrelsen.
70.08.00 16.02.2004 Værktøjer til redigering af initialværdier i varelager. Felter i varelageret kan kopieres og flyttes samt erstattes af nye værdier på en' gang. Sortering og søgning efter varegrupper. Indsæt varegruppe i markerede varer. Marker varer i prisgruppe. Marker varer i varegruppe.
70.06.51 08.02.2004 Kopier stykliste i Q-Variant fra et varenummer til et andet. Q-Variant åbner Q-Variant for udvælgelse og markering af andre materialer. Ubegrænset størrelser på varelager- salgsordre og Q-Variant vinduer. Kopier prisfaktorer til valgte vareenheder. Igangværende produktionsordrer markeret med "I arbejde" grafik.
Færdige produktionsordrer markeret med "Hak"
70.05.51 04.02.2004 Stregkodeudskrift i medarbejderkort og aktiviteter gjort større for brug på flere printere. Tilføjet mulighed for at registrere "Komme/Gå" udelukkende ved brug af stregkodelæser. "Udbetalt" tilføjet i kalenderregistrering. Ved åbning og låsning af tilbud og salgsordrer "huskes" evt. tidligere tekst til kunden.
70.02.51 03.02.2004 Opdateret Hjælpefil. Rapportering ved afslutning af alle arbejdsprocesser.
70.00.51 29.01.2004 Print standarddokument med kundeinformationer til kunden direkte fra CRM delen. Advarsel i produktionsstyring, når beregninger medfører overskridelse af leveringsdato. Ret valuta, landekode, betalingsbetingelser for hel filtreret kundegruppe. Betalingsbetingelser kan indsættes individuelt for hver enkelt kunde til udskrifterne.
70.00.50 25.01.2004 I tidsregistreringen kan der nu defineres alle former for aktiviteter til registrering med stregkodelæser. Print en oversigt med eks. "Truckkørsel", "Rengøring", "Opstilling" eller hvad som helst til at hænge op ved registreringsmaskinen. Hjælpefil opdateret.
6.15.00 15.01.2004 Markering i produktionsordretabellen af slutregistrerede ordrer.
Salgsordreteksten kan overføres til fakturateksten om ønsket.
6.14.08 14.01.2004 Opdateret Hjælpefil. Ny enhedstabel. Søg i vareteksten på det sprog der er valgt. Marker varer som kampagnevarer!
6.12.00 11.01.2004 Nu også tilføjet produktion og tidsregistrering baseret på salgsordrer med  materialepriser og arbejdsløn opdelt på den enkelte ressource - den mest enkle og mindst administrative måde at holde styr på rentabiliteten på!
Tabeller kan trækkes ud til fuldt udnyttelse og større overblik på store skærme.
6.09.00 09.01.2004 Hjælpefil udvidet. Forbedret produktionsplanudskrift.
6.08.00 07.01.2004 Diverse rettelser. Definer selv hvilke tekster der skal stå i udskrifternes beskrivelsesfelter. Hjælpetekster med udvidede illustrationer og eksempler.
6.06.00 05.01.2004 Opret varer og udskriv formularer på flere sprog.Til udenlandske kunder angives landekoden, hvorefter alle formularer og varebetegnelser automatisk udskrives med landets sprog. Valuta vælges uafhængigt af landekode.
5.05.00 15.12.2003 Tekst helt tilbage fra tilbud eller salgsordre  kan "trækkes" med igennem til fakturaudskriften. Faktura med girokort indsætter automatisk debitorinformationer, beløb og beregnet OCR-B betalingsidentifikation på den fortrykte formular.
Under - system - kan forud definerede filer distribueres ved klik på en knap. Kan benyttes ved alle former for filopdatering fra netværksadministrator til netværksbrugere. Eksempler er f.eks. virus-identifikationsfiler, fælles skabeloner, opsætningsfiler osv.
4.02.00 10.12.2003 Tilføjet flere muligheder for import af kunder fra flere eksterne kundedatabaser. Viser nu alle til rådighed stående maskiner for maskinbetingede job ved tidsstempling.
Tidsregistreringen for produktionsprocesser tilbyder nu ud over den planlagte ressource også andre ressourcer jobbet, hvis de er registret til at kunne udføre det!
4.01.00  04.12.2003 Specielt for CRM er det nu muligt at fakturere direkte fra salgsordrevinduet
Ud fra fakturanummer beregnes girobetalingsidentifikation. 
Faktura og E-mail kan påføres det samlede gironummer. Det giver mulighed for hurtig handel og fakturaudsending
 4.00.00 01.12.2003 Struktureret produktionsplanlægning og tidsregistrering midt i kaos.
Produktionsordrer følger salgsordrer i en konstant strøm i virksomheder der producerer kundespecifikt.
En virksomhed har f.eks. 30 igangværende produktionsordrer med processer, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Nogle af processerne er stoppet pga. materialemangel, andre er forsinket og måske er en medarbejder blevet syg og stoppet midt i et job. Med andre ord, i virksomheden ligger en masse arbejde med en masse forbehold og det kan være vanskeligt for den enkelte medarbejder, ikke kun at finde et job, men også finde det job, der er mest hensigtsmæssigt for virksomheden.
CQ "ordner" produktionsordrerne efter ønsket prioritet eller den rækkefølge de kommer ind i. Når en medarbejder derefter stempler ind, præsenteres de job, som den pågældende kan udføre - i prioriteret rækkefølge. Jobbene præsenteres kun hvis de job, de igen er afhængige af ER udført. 
3.77.54 21.11.2003 Hjælpefil opdateret mht. produktionsplan. Problem med farvevisning i kontoplan rettet.
3.77.53 20.11.2003 I produktionsplanen flyttes ressourcer nu med 'Drag and drop'. Ved genberegning af produktionsplanen, beregnes også alle involverede ressourcers data herunder belastning, muligt starttidspunkt og hvor meget tid den enkelte ressource kan skyde ind i produktionsplanen. 
3.77.52 19.11.2003 I Q-Variant kan der nu benyttes skabelon ved oprettelse af nye varer. Det gør vareoprettelse lynhurtig. Q-Variant varerne kan desuden tilknyttes stykliste samtidig med oprettelse, så hierarki strukturen udnyttes optimalt
3.77.40 17.11.2003 Hjælpefil udbygget.
Låsefunktion (dokumentsikring) mere brugervenlig.
Forespørgsler om tabelsikring i Postafsendelse mere brugervenlig.
3.77.17 16.11.2003 I tilbud og salgsordrer kan den enkelte kunde isoleres ved at dobbeltklikke på kundenummeret. Desuden er det muligt at filtrere på initialer, dato og åbne tilbud og salgsordrer.
Valuta kan angives på tilbud, salgsordre og faktura. Omregnes automatisk til Dkr. i regnskabet.
I Q-Variant kan en vare nu tilknyttes et vilkårligt antal steder i hierarkiet.
Ved oprettelse af varer direkte fra Q-Variant kan hver vare stadig kun tilknyttes ét sted.
Fejl ved markering af poster i Q-Variant og Q-Doc rettet.
Rekvisitionsnumre i tilbud og salgsordrer mere brugervenligt.

 

Copyright  ©  2001 - 2010 SilentQ  ®  SE/CVR: 26319269