CQ Produktionsstyring, Virksomhedsstyring
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     
Produktionsstyring!
 CQ Produktionsstyringssystemer
Alle, fra værksted til ledelse kan indhente og supplere med nødvendige informationer.
Hos AKA i Vejen har de konstant over 150 produktionsordre i gang.
 VIDENDELING og KOMMUNIKATION er nogle af nøgleordene.
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
 • Produktionsplan genereres på få minutter ved ændrede betingelser
 • Markering af produktionsordrer, der er påbegyndt
 • Markering af produktionsordrer, der er stoppet
 • Markering af produktionsordrer, der er afsluttet
 • Produktionsordrer med "røde" tal er forsinket.
 • Beregning af "færdiggørelsesprocent"
 • Beregning af materialebehov til indkøb
 • Beregning af nødvendige halvfabrikata
 • Gantt chart, der viser ressourcebelægning og processammenhæng
 • Prioritering af produktionsordrer
 • Ressourcer flyttes rundt blandt opgaverne med "drag and drop"
 • "Flydende" arbejdskraft får tilbudt den mest relevante opgave
 • Ressourcer kan indsættes af- eller uafhængigt af maskine
 • Ressourcer kan indsættes parallelt eller afhængigt af forudgående processer
 • Beregning af materialepris og arbejdsløn ved afslutning af produktionsordrer
 • Systemet kan installeres i et netværk med flere samtidige brugere
Produktionsstyring og virksomhedsstyring
Produktionsplanen >
Er baseret på de prioriterede produktionsordrer. Ændringer, tilføjelser og forbedringer af data udføres af de, der normalt arbejder med dem og dermed undgås tidsrøvende dobbeltarbejde og mulighed for fejl!
Arbejdssedler skrives ud til den enkelte medarbejder. Produktionen er i gang!
Opstår der undervejs ændrede betingelser som sygdom, reparationer, kundekrav etc. genereres en ny produktionsplan på få minutter.
Medarbejdere og maskiner indsættes u- og afhængigt af hinanden, som tvunget samtidigt - eller "så snart der er tid". Transport-, hærde- eller tørretid er iberegnet og arbejdstiden ændres for den enkelte medarbejder eller maskine ved at "trække i tidsvinduerne.
Data fra tidligere systemer kan importeres direkte fra regneark med varelager, kunder, leverandører osv.  
 
 
    Tidsregistrering >
Q-Tid giver mulighed for tidsregistrering af Komme/gå-, produktionsordre-, arbejdsproces-, salgsordretider og registrering af andre aktiviteter.
Registreringen og administrationen af den, foregår i et intuitivt brugervenligt, grafisk miljø. Tidsregistreringen kan foregå på enhver PC hvor CQ er installeret. 

 
    Lagerstyring >
Varelageret i CQ er en database, der registrerer ikke blot varerne, men også virksomhedens arbejdsprocesser og dokumenter. Der kan trækkes informationer om varebehov. Hvor varen indgår. Hvilke der er solgt, hvornår og til hvem. Priserne beregnes ud fra styklister og arbejdsprocesser.

 
CQ-visions øvrige funktioner >
kan frit benyttes efter jeres firmas behov. Opgavestyring, dokumentstyring, CRM, salg og finansregnskab, hører naturligt til nogle af de områder der kunne være interessante for en produktionsvirksomhed. Dermed kan stort set ALLE områder i en produktionsvirksomhed dækkes med CQ-vision.
 
_________________________________________________________________________________________________________
CQ Produktionsstyring
CQ bruges også til Kvalitets- og miljøstyring og Projektstyring
Copyright  ©  2001 - 2010 SilentQ  ®  SE/CVR: 26319269