CQ Lagerstyring
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     
Lagerstyring!
NU Lagerhotel med ny feature til beregning af lagerleje og eventuelle tilknyttede processer som ompakning, filmning, fakturering osv.   
Lagerstyringssystemet registrerer virksomhedens varer i en database.
Varelageret kan have ubegrænset antal varer
_______________________________________________________________________________________________________
 
 • Lagerstyringssystemet registrerer virksomhedens varer i en database
 • Varelageret kan have ubegrænset antal varer
 • Prislister med købs-, vejledende-, min. salgs- og kampagnepriser
 • Mærkesedler printes ud med store muligheder for individuel tilpasning
 • Variantstyring gør det nemt at finde varerne i systemet
 • Versionsstyring, historik på varerne, nyttig ved ISO-godkendelse.
 • Produktions- og salgsstyklister
 • Lageroptælling med stregkoder
 • Grafisk lagerstatistik på skærmen
 • Indkøbsstyringen beregner indkøbsbehovet
 • Billeder og alle former for dokumentation kan knyttes til varen
 • Systemet kan installeres i et netværk med flere samtidige brugere
 • Lagerhotel med beregning af lagerleje
 • Lagerstyringsprogrammet / systemet kan integreres med andre Funktioner >
Lagerstyringssystem   Lagerstyringsvinduet >
Varelageret er CQ-visions "hjerte". Indkøb, produktion og salg bygger alle på data der ligger i lageret. Der kan trækkes et utal af informationer fra systemet, som statistikker på skærmen eller udprintning. Se hvordan man let markerer og printer varer
     
Lagerstyringsprogram med styklister Styklister >
CQ benytter to slags styklister:
Salgsstyklister hører normalt til det enkelte salg, eks. brugsanvisninger, skruer osv.
Produktionsstyklister indeholder arbejdsprocesser og de enheder produktionsvaren består af. 
     
Lagerstyringsystem med CQ Variantstyring,   Variantstyring >
Med Q-Variant kan navne- og søgeforvirring undgås og salg og produktion effektiviseres.
Ved hjælp af en overordnet variantstruktur og udbygning af denne, er det muligt for enhver, dels at finde en vare, dels selv at oprette den, så også ANDRE kan finde den.
Lagerstyringsprogram med Versionsstyring   Versionsstyring >
Versions-funktionen bruges til historisk at dokumentere en vare eller en udvikling.
Det er en betingelse for ISO-godkendelse, men også et værktøj, hvor erfaringer og udvikling på en vare kan følges. I CQ kan der registreres en ny version af en vare, ved at klikke på en knap.
Lagerstyringssystem
Prisberegning >
Prisberegninger sikrer rentabiliteten!
Hele varelageret prisberegnes ved klik på en knap. Før beregningen sættes en procentsats på eks. 5%, der får programmet til at slå alarm, hvis prisberegningen giver ændringer, der er større end procentsatsen.
Lagerstyringsprogram med CQ Materialestyring Materiale- og enhedsstyring >
CQ kan styre materialer, der indkøbes eller produceres i bestemte enhedsstørrelser.
Lageret indeholder rester fra stangstål, pladelængder, varepartier osv. Ingen ved præcist hvad der er til rådighed og ønsker man løbende at bruge resterne, skal man ud på lageret for at se og måle, hvad der er tilovers!
Lagerstyringssystem med indkøbsstyring Indkøbsstyring >
Når varerne er oprettet i lagerdatabasen kan indkøbsbehovet beregnes og indkøb foretages. Indkøbsordrerne printes ud eller sendes til leverandøren med email. Indkøbsstyringen sikre at varerne bliver bestilt til tiden og at der ikke mangler varer på hylderne.
    CQ-visions øvrige funktioner >
kan frit benyttes efter jeres virksomheds behov.
     
Copyright  ©  2001 - 2010 SilentQ  ®  SE/CVR: 26319269